WOD 10/21/14

  • 2x Power Clean/ 2 Touch Shuttle Run
  • 4x Power Clean/ 4 Touch Shuttle Run
  • 6x Power Clean/ 6 Touch Shuttle Run
  • 8x Power Clean/ 8 Touch Shuttle Run
  • 10x Power Clean/ 10 Touch Shuttle Run
  • 12x Power Clean/12 Touch Shuttle Run